Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Σκηνές από το πρόγραμμα αγωγής υγείας 2010-11


Το περσινό (2010-11)ευρωπαϊκό πρόγραμμα αγωγής υγείας, δεκαπέντε συνεργαζόμενων σχολείων, με θέμα τη Σχολική διαρροή και απαξίωση χάρισε στα παιδιά νέες εμπειρίες μάθησης και βιωματική σχέση με τη γνώση. Με πολλή χαρά διαπιστώναμε ότι αγαπάμε το σχολείο, όταν σ'αυτό παρεμβαίνουμε δημιουργικά ή έχουμε συμμετοχή και επιλογή στα γνωστικά πεδία, πολύ περισσότερο όταν αυτή η γνώση συνδέεται με τη ζωή και την κοινωνία.
Η επαφή των παιδιών με την τέχνη , την οικονομία, την εθελοντική προσφορά, την πολιτική ζωή του τόπου κινητοποίησε τα ενδιαφέροντά τους και τους έκανε συμμέτοχους σε θέματα της ζωής τους. Καλλιέργησε πνεύμα συνεργασίας και όξυνε την κριτική τους θεώρηση για προβλήματα που αφορούν την κοινωνία τοπική ή ευρύτερη ,φαινόμενα που απαξιώνουν την εκπαίδευση αλλά και στάσεις που αναπτύσσουμε για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα .
Η τελική πρόταση των δράσεων να ενταχθούν αυτά τα προγράμματα αγωγής υγείας ή περιβαλλοντικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων στο περιεχόμενο των σπουδών θεωρούμε- και χαιρόμαστε πολύ γι'αυτό- ότι πραγματοποιήθηκε με την ένταξη των ερευνητικών εργασιών στο σχολικό πρόγραμμα της Α΄ Λυκείου.
Πιστεύουμε ότι όσο ωριμάζει η εφαρμογή της μεθόδου project στο σχολείο, η γνώση θα ζωντανεύει και τα παιδιά θα γίνονται δραστήριοι νέοι και αργότερα ελεύθεροι πολίτες.

1 σχόλιο: