Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Τι αλλάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 Αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για το Νέο Λύκειο θα εφαρμοστούν στους  μαθητές της Α’ Λυκείου του σχολικού έτους 2013-14, που  θα εγκαινιάσουν το νέο πρόγραμμα προκειμένου  το 2016 να εξεταστούν με το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων. Σε αυτή την περίπτωση βασική αλλαγή αποτελεί το γεγονός ότι για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια οι μαθητές θα εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα και όχι εξι  που είχε εισάγει το νομοσχέδιο της κυρίας Αννας Διαμαντοπούλου.
Πέραν αυτού, στόχος του υπουργού Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου είναι να επανέλθει η γενική παιδεία στις πρώτες τάξεις και η εξειδίκευση με μαθήματα προσανατολισμού να γίνεται στην Τρίτη Λυκείου. Για την αντικειμενικότητα των ενδοσχολικών εξετάσεων θεσπίζεται ειδική τράπεζα θεμάτων. Τέλος με νομοτεχνικές βελτιώσεις η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επέκτεινε τα όρια για τις μεταγραφές προκειμένου να ευνοηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες με οικονομικά προβλήματα. Πιο αναλυτικά οι βασικές αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνοψίζονται στα εξής:
 -         Αποσυνδέεται το Λύκειο από τις εισαγωγικές εξετάσεις μέσω αυτονόμησης των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο Γενικό Λύκειο από τις πανελλαδικές. Οι μαθητές θα εξετάζονται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στα μαθήματα τα οποία διδάσκονται, ενώ στη Γ' Λυκείου θα εξετασθούν επιπλέον και στα 4 μαθήματα του επιστημονικού πεδίου που έχουν επιλέξει.  
 -         Οι μαθητές της Α' και της Β' Λυκείου θα εξετάζονται με ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της σχολικής χρονιάς, εκτός από τα επιλεγόμενα, όπως η Φυσική Αγωγή και η Ερευνητική Εργασία. Στη Γ' Λυκείου οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τα μαθήματα των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και τα τρία από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού. Ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων περιορίζεται δραστικά και ιδιαίτερα στη Γ' τάξη του Λυκείου. Αυτό θα επιτρέψει και την καλύτερη και σε βάθος φυσικά προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
  -         Ενώ μέχρι σήμερα στη Β' και στη Γ' τάξη οι μαθητές παρακολουθούσαν μία εκ των τριών κατευθύνσεων, το νέο σχέδιο του υπουργείου έρχεται να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Ειδικότερα στη Β' Λυκείου οι μαθητές θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στην ομάδα των Ανθρωπιστικών Σπουδών (Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας). Η Θετική και η Τεχνολογική Κατεύθυνση συγχωνεύονται δημιουργώντας την ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (Φυσική και Μαθηματικά). Στη Γ' Λυκείου προστίθεται και μια τρίτη ομάδα προσανατολισμού, αυτή των Οικονομικών - Πολιτικών - Οικονομικών Σπουδών (Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Οικονομία, Ιστορία, Αρχές Φυσικών Επιστημών, Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας και Οργάνωση & Διοίκηση).  
 -         Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θα υπολογίζεται μόνο ο προφορικός και γραπτός βαθμός των υπό εξέταση μαθημάτων - όπως ίσχυε μέχρι σήμερα- αλλά θα προσμετρείται και ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης (ΒΠΑ), δηλαδή ο γενικός βαθμός όλων των τάξεων του Λυκείου. Για τον υπολογισμό του θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί ο κάθε γενικός βαθμός με τους συντελεστές 0,5 - 0,7- 0,9 αντίστοιχα για κάθε μια από τις τρεις τάξεις. Στη συνέχεια θα αθροίζονται και θα διαιρούνται διά του τρία. Στην περίπτωση που ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον μέσο όρο των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, τότε θα ενεργοποιείται ο «διορθωτικός συντελεστής».   -         Θεσπίζεται ο  Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ) που είναι ο επιτελικός επιστημονικός φορέας αρμόδιος για ζητήματα που αφορούν τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γενικό Λύκειο και τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
  -         Θεσπίζεται η τράπεζα θεμάτων. Δηλαδή εφαρμόζεται διπλό σύστημα καθορισμού ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις θα επιλέγονται ηλεκτρονικά και θα καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης. Είναι ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, οι οποίες καθορίζουν πρότυπα για αντίστοιχες ερωτήσεις από τον εκπαιδευτικό, χωρίς όμως να ακυρώνουν την πρωτοτυπία. Οι ερωτήσεις από την τράπεζα θεμάτων θα μπορούν να αξιολογούνται και ηλεκτρονικά, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας και δημιουργώντας αίσθημα αξιοπιστίας ως προς την αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης.  
   -         Στα τεχνικά λύκεια η φοίτηση θα έιναι πλέον τετραετής προσφέροντας δύο κύκλους σπουδών: τον «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και την «Προαιρετική Τάξη Μαθητείας». Το υπουργείο Παιδείας σε συμφωνία με τον ΟΑΕΔ θα συνάπτει σύμβαση μεταξύ του τελευταίου και των επιχειρήσεων ώστε με ένα συμβολικό ποσό οι απόφοιτοι της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ να κάνουν πρακτική άσκηση. Με τον θεσμό της μαθητείας δίνεται στους σπουδαστές η ευκαιρία για εξάσκηση στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζουν αρκετές προϋποθέσεις μόνιμης πρόσληψής τους είτε στην ίδια επιχείρηση είτε σε άλλη ομοειδή επιχείρηση.  
 -         Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα μπορούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του δεύτερου κύκλου των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, δύο μαθήματα γενικής παιδείας (Μαθηματικά και Νεοελληνική Γλώσσα) και δύο μαθήματα ειδικότητας.   
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ -         Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξάγονται αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Ως τη 10η Οκτωβρίου του σχολικού έτους θα πρέπει να επιλέξουν μέχρι δύο επιστημονικά πεδία, στα οποία θα εντάσσονται και οι αντίστοιχες σχολές, στο μηχανογραφικό δελτίο. Τα επιστημονικά πεδία (ΕΠ) από τα οποία θα επιλέξουν οι μαθητές είναι τα εξής: 1ο ΕΠ - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, (Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία και Λατινικά ή Αρχές Φυσικών Επιστημών. 2ο ΕΠ - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία). 3ο ΕΠ - Επιστήμες Υγείας (Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία ή Μαθηματικά). 4ο ΕΠ - Επιστήμες Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές Επιστήμες (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Οικονομία ή Ιστορία, Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας ή Οργάνωση & Διοίκηση ή Λατινικά). Για όσους επιλέξουν τα παιδαγωγικά τμήματα θα εξετασθούν στη Νεοελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, στην Ιστορία και στις Αρχές Φυσικών Επιστημών. 
 ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ - 
        Στα 9.000 ευρώ καθορίστηκε το εισοδηματικό όριο για κάθε μέλος οικογένειας προκειμένου ένας φοιτητής να μπορεί να πάρει μεταγραφή. Ειδικότερα, ενας φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει μετεγγραφή όταν το οικογενειακό του εισόδημα, διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών της οικογενείαςδεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ από 7.500 ευρώ που ίσχυε έως τώρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το οικογενειακό εισόδημα τετραμελούς οικογενείας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 36.000 ευρώ προκειμένου να έχει δικαίωμα να ζητήσει μετεγγραφή το παιδί της που σπουδάζει σε άλλη πόλη από εκείνη όπου ζει η οικογένεια. Αντίστοιχα, οικογένεια με ένα παιδί έχει πλαφόν εισοδήματος τα 27.000 ευρώ για να αποκτήσει δικαίωμα αίτησης μετεγγραφής. Ταυτόχρονα, με την ίδια ρύθμιση αυξάνεται και το επιτρεπόμενο ποσοστό των μετεγγραφών από το 10% του αριθμού των φοιτητών μιας σχολής στο 15% - δηλαδή κάθε σχολή μπορεί να δεχθεί από μετεγγραφές επιπλέον φοιτητές σε αριθμό ίσο με το 15% των εισακτέων της συνολικά.

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Αστρονομικές γνώσεις στα Κυκλαδικά Τηγανόσχημα: Οι πρώτοι υπολογιστές κύησης

Αστρονομικές γνώσεις στα Κυκλαδικά Τηγανόσχημα: Οι πρώτοι υπολογιστές κύησης
Ημερολόγιο με βάση τη συνοδική περίοδο του πλανήτη Αφροδίτη, με πολλαπλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του Αιγαίου την Πρωτοκυκλαδική Ι και ΙΙ περίοδο (δηλαδή από την 4η χιλιετία πΧ), σύμφωνα με εργασία του ερευνητή των Αιγιακών γραφών, Μηνά Τσικριτσή, του καθηγητή φυσικής διαστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ξενοφώντα Μουσά και τον Δημήτρη Τσικριτσή, υποψήφιο διδάκτορα στο πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Οι ερευνητές κατέληξαν στα συμπεράσματα αυτά μελετώντας τα κυκλαδικά τηγανόσχημα σκεύη, που εμφανίζονται στον Αιγαιακό πολιτισμό και έχουν διχαλωτή ή τετράπλευρη λαβή ενώ η «βάση» τους φέρει συνήθως εγχάρακτη διακόσμηση με ομόκεντρους κύκλους, απλές ή τρέχουσες σπείρες, ακτινωτάμοτίβα, ενίοτε δε και απεικονίσεις κωπήλατων πλοίων.
 Όπως τονίζει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ. Τσικριτσής, η πρώτη αναφορά για τον πλανήτη Αφροδίτη εμφανίζεται ιστορικά σε πινακίδα (Κ160 στο Βρετανικό Μουσείο) των βαβυλωνίων του 16ου αιώνα πΧ. Στην σελιδόσχημη επιγραφή επί βασιλιά Ammizadusa καταγράφονται 21 αναφορές εμφάνισης και εξαφάνισης της Αφροδίτης σε σχέση με καιρικά φαινόμενα. Η καταγραφή όμως των εξαφανίσεων της Αφροδίτης δεν συνδέεται με χρήση ημερολόγιου, όπως εμφανίζεται μετά από χιλιετίες (περίπου το 700 μΧ) στους Μάγια που έχουν γνώση της περιόδου της συνόδου της των 584 ημερών.

Η εργασία θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα το πρωί κατά τη διάρκεια των εργασιών του 21ου συνεδρίου της SEAC (Societe Europeenne pour l'Astronomie dans la Culture) με θέμα «Αστρονομία: Μητέρα του Πολιτισμού και οδηγός για το μέλλον», που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Ι. Δρακόπουλος» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην επιστημονική μελέτη παρουσιάζονται αποτελέσματα που βασίζονται σε μελέτη των συμβόλων που επαναλαμβάνονται στα τηγανόσχημα από διάφορες περιοχές του Αιγαίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπολογίζουν το χρόνο με βάση την κίνηση του πλανήτη Αφροδίτη, αλλά και άλλων δύο πλανητών, του Δία και του Άρη, όπως επίσης και του Ηλίου.

===

Οι αστρονομικές γνώσεις των κατοίκων του Αιγαίου απεικονίζονται στα τηγανόσχημα και στις διάφορες πυξίδες (αγγεία) στις οποίες σημειώνουν τις κινήσεις των αστεριών και πλανητών.
Τα τηγανόσχημα, μάλλον, αποτελούν ένα είδος τέχνης, στα οποία φαίνεται ότι οι νεολιθικοί άνθρωποι τα χρησιμοποιούσαν για να συσχετίζουν δραστηριότητες και συμβάντα του βίου τους, της ύπαρξης τους και του περιβάλλον τους, με τις κινήσεις των πλανητών και ειδικά με την κίνηση του πλανήτη Αφροδίτη.
Στα τηγανόσχημα αγγεία, υπάρχει και ένα είδος συμβολικής, απλής, αλλά όχι απλοϊκής, γραφής που επιτρέπει στυλιζαρισμένα να εκφράζουν τις αστρονομικές γνώσεις, και αποτελούν ένα είδος πολύπλοκων ημερολογίων με πολλές εφαρμογές.
Όπως εξηγεί ο κ. Τσικριτσής, η Αφροδίτη εμφανίζεται πριν την ανατολή του Ήλιου για 263 ημέρες και στην συνέχεια μετά τη δύση του Ηλίου για άλλες τόσες ημέρες. «Οι 263 ημέρες αντιστοιχούν περίπου σε 9 σεληνιακούς μήνες (265 μέρες), που μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι αρχαίοι άνθρωποι συνδέουν με την κύηση, την πρόβλεψη της γέννας και σε όλα τα τηγανόσχημα υπάρχει σχηματικά, αλλά πολύ ρεαλιστικά το αιδοίο», λέει ο ερευνητής και προσθέτει: «Υπάρχουν σε πάρα πολλά τηγανόσχημα αγγεία χαράξεις που αναλογούν στον αριθμό των ημερών της ανθρώπινης κύησης. Φαίνεται ότι στον Αιγαιακό πολιτισμό συσχέτιζαν την κίνηση της Αφροδίτης με το βιολογικό κύκλο της κύησης. Μεταξύ των άλλων αριθμών, που είναι γραμμένοι με την συμβολική αυτή γραφή, οι γυναίκες του Αιγαίου καθημερινά, πιθανώς έβαζαν ένα σημάδι με ένα χρώμα στα έκτυπα τρίγωνα ή μηνίσκους που υπάρχουν στα τηγανόσχημα, για να παρακολουθήσουν τον κύκλο της έμμηνου ρύσης τους. Με αυτό τον τρόπου μια γυναίκα μέσα σε 32 ημέρες θα μπορούσε να διαπιστώσει αν είχε μείνει έγκυος, εφόσον είχε καθυστέρηση των εμμήνων και στη συνέχεια να προσδιορίσει τον χρόνο της γέννας».
Στα τηγανόσχημα εμφανίζεται ο Ηλιος και το ηλιακό ημερολόγιο
Τα κτερίσματα της Πρωτοκυκλαδικής Ι και ΙΙ περιόδου από τη Νάξο 3200 - 2300 π.Χ είναι ενδιαφέροντα γιατί τα νεκροταφεία τους αντικατοπτρίζουν μία πλούσια κοινωνία που είχε πρόσβαση σε πολυτελή αγαθά κύρους, λέει ο κ. Τσικριτσής.
Στην περιοχή βρέθηκαν ειδώλια από παριανό μάρμαρο και μεταλλικά κοσμήματα που συνόδευαν τους νεκρούς. Αγγεία αυτού του τύπου βρίσκονται κυρίως σε τάφους, δεν λείπουν, όμως, και παραδείγματα από οικισμούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχαν χρήση και στην καθημερινή ζωή. Μαζί με τα τηγανόσχημα βρέθηκαν μικρά πήλινα δοχεία που περιείχαν χρώμα κόκκινο και γαλάζιο. Η ύπαρξη του χρώματος πιθανόν να συνδέεται άμεσα με τα τηγανόσχημα.
Από την πλευρά του ο κ. Μουσάς επισημαίνει πως «είναι φανερό από τις αναλύσεις των "γραμμένων" αριθμών στα τηγανόσχημα ότι παρατηρούσαν τις κινήσεις των πλανητών, κατέγραφαν την πορεία τους, γνώριζαν τη συνοδική τους περίοδο (όπου η Γη, ο πλανήτης και ο Ήλιος ξαναβρίσκονται στην ίδια ευθεία) και με αυτές τις κινήσεις, του Ηλίου, της Αφροδίτης, του Δία και του Άρη τηρούσαν ημερολόγια χρήσιμα για την ζωή τους».
Αξιοσημείωτο είναι ότι στα τηγανόσχημα η Αφροδίτη απεικονίζεται με οκτάκτινο αστέρι και συνδέεται με την οκταετηρίδα που χρησιμοποιούν οι Έλληνες (99 μήνες με δυο «Ολυμπιάδες» 49 και 50 σεληνιακών μηνών).
«Είναι φανερό, ότι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης χρησιμοποιούσαν πολύπλοκα σεληνοηλιακά ημερολόγια, όπως αυτά που έχει ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων», τονίζει ο κ. Μουσάς.
Το συνέδριο, που θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, διοργανώνουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Νομισματικό Μουσείο.

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Παιδεία, Επιστήμη, Έρευνα,Τεχνολογία


Πολύ συχνή είναι πλέον η συζήτηση στην Ελλάδα για τη σύνδεση των Επιστημών που "διακονούνται" στα Πανεπιστημιακά μας Ιδρύματα με την εφαρμογή τους στον τομέα της Τεχνολογίας - Βιομηχανίας , κατ' επέκταση στην αγορά εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στη βαθμίδα του Λυκείου η ενημέρωση σχετικά με το θέμα είναι μάλλον ελλιπής - ας μου επιτραπεί η κρίση από την εικοσαετή περίπου θητεία μου στον αντίστοιχο εκπαιδευτικό χώρο. 

Αποσπασματικές προσπάθειες σε επίσημο επίπεδο με το μάθημα του ΣΕΠ δεν τελεσφόρησαν και τα γραφεία του ΚΕΣΥΠ με ανάλογα προγράμματα δεν μπορούν μάλλον να υποστηρίξουν συστηματικά τη γνώση που χρειάζονται οι νέοι του Λυκείου για να επιλέξουν σπουδές με αναπτυξιακούς ορίζοντες. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ,όμως ότι το αντίστοιχου προβληματισμού άρθρο του Γ. Σηφάκη, δημοσιευμένο στον Οικονομικό Ταχυδρόμο του '87 και ανθολογημένο στο βιβλίο της Έκφρασης- Έκθεσης της Γ΄Λυκείου, κάνει πάντα εξαιρετικη εντύπωση στους μαθητές , δίνοντας μια πρώτη δυσάρεστη αίσθηση στους ίδιους για το επιστημονικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Η αίσθηση βέβαια γίνεται απογοήτευση ακόμη πιο έντονη για κείνους τους νέους που ονειρεύονται να υπηρετήσουν την έρευνα στον επιστημονικό κόσμο.

 Ωστόσο, δεν είναι σκοπός του άρθρου μου μία ακόμη μεμψίμοιρη οπτική των κακών κειμένων του ελληνικού εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αντίθετα, θα ήθελα να συνταχθώ με θετικές στάσεις και να υποστηρίξω την πρόταση συστηματικής ενημέρωσης των νέων μαθητών για τα σπουδαία ερευνητικά επιτεύγματα ελληνικών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που συχνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας ,επειδή  διακρίθηκαν και διακρίνοται με το ερευνητικό τους έργο σε Παγκόσμιους ή Ευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς.

 Ας επιχειρήσουμε μια μικρή συμβολή προς αυτήν την κατεύθυνση και όσοι από τους αναγνώστες μας έχουν σχετική ενημέρωση μπορούν μέσω των σχολίων τους να υποστηρίξουν την προσπάθειά μας. Το πρώτο οικολογικό σαλάμι από ελιά , δημιουργία ελληνικού ΑΤΕΙ

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Τα ΜΜΕ και η ερμηνεία των επιλογών τους


Για όσους ζούμε ως πολίτες των σύγχρονων δημοκρατιών στον κόσμο που λέγεται ανεπτυγμένος το θέμα της επιλογής των μέσων στην ενημέρωση της κοινωνίας ως ενσυνείδητη πολιτική επιλογή είναι ασφαλώς αναγνωρισμένο και ίσως ερμηνευμένο ανάλογα. 

Για τους νέους ανθρώπους όμως ,που είναι ακόμη μαθητές ίσως και φοιτητές και προετοιμάζονται για την πολιτική τους ταυτότητα, ποια άραγε σημασία θα είχε το να επιχειρηθεί η ερμηνεία της επιλογής των ειδήσεων από τα ΜΜΕ; 

Ας επιχειρηθεί για λόγους εκπαιδευτικούς... 

Για παράδειγμα, η φρενήρης ενασχόληση των media με τη γέννηση ενός μωρού που η τύχη(;) θέλησε να λέγεται βασιλέας; 

Αντίθετα,το θέμα απολαμβάνει "αυτοκρατορική θέση" και συνοδεύεται από πλήθος φωτογραφιών για την κατά τα άλλα κοινωνική ενημέρωση των δημοσιγράφων, που ενδιαφέρονται για την ισότιμη προβολή των κοινωνικών θεμάτων και την πολιτική... ενεργοποίηση των πολιτών (sic).

Τα ΜΜΕ και η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Αν αφαιρέσει κανείς τον χρόνο της είδησης, η είδηση επαναλαμβάνεται το ίδιο επίκαιρα επαναλαμβανόμενη :" Η ευρωπαϊκή δίκη" ( επονομαζόμενη τρόικα) θα εκδώσει απόφαση εκταμίευσης χρημάτων μόνο αν ...

Τα ΜΜΕ και η σκανδαλοθηρία... Γίνεται είδηση προβεβλημένη το σκάνδαλο Ζαχόπουλου με τις... ροζ προεκτάσεις , αποπροσανατολίζοντας τον θεατή από το γεγονός της  πολιτικής αυθαιρεσίας και ανηθικότητας .

Η Μαρμαρογλυπτική στην Τήνο !

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Φαντασία, έμπνευση, δημιουργία παιδιών

"Ένας γλάρος και ένα δελφίνι συνοδοιπόροι σ'ένα ταξίδι στο Αιγαίο με το χάρτινο καράβι της Ελπίδας, σ'ένα ταξίδι στα πέλαγα της ιστορίας μας. Ο ήλιος ανατέλλει, οι καμπάνες της εκκλησίας ηχούν. Κάπου, ένας άνδρας υποκλίνεται στους ήχους του μπουζουκιού και ένα μνημείο, αιώνιος παρατηρητής, περιμένει τον πρώτο του επισκέπτη. Η Ελλάδα ξυπνά..."


Εκπληκτικές δημιουργίες παιδιών!
 Και τα δύο έργα φιλοτεχνήθηκαν για τον ίδιο σκοπό : το διαγωνισμό της Google. To πρώτο δεν βραβεύθηκε αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την αισθητική    αλλά και πολιτιστική του αξία.
Το δεύτερο βραβεύθηκε και εμφανίζεται σήμερα (14/5/2013) στη μηχανή αναζήτησης της Google.

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Ελληνίδα διεκδικεί την καλύτερη δουλειά του κόσμου

ΑΝΝΑ ΦΩΤΑΚΗ
Ελληνίδα διεκδικεί την καλύτερη δουλειά του κόσμου
Μία Ελληνίδα, η 24χρονη Άννα Φωτάκη από το Ηράκλειο διεκδικεί μία από τις έξι καλύτερες δουλειές του κόσμου, αφού κατάφερε να προκριθεί στην τελική 25άδα.
Η Άννα πήρε μέρος στο διαγωνισμό του Υπουργείου Τουρισμού της Αυστραλίας που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες και για τον οποίο χιλιάδες άνθρωποι υπέβαλλαν αιτήσεις για να διεκδικήσουν τις έξι καλύτερες δουλειές του κόσμου.
Ποιες είναι όμως οι έξι πολυπόθητες δουλειές; Chief funster (κωμικός) στη Νέα Νότια Ουαλία, lifestyle photographer (φωτογράφος μόδας) στη Μελβούρνη, taste master (γευσιγνώστης) στη Δυτική Αυστραλία και ακόμα τρεις: park Ranger (Δασοφύλακας'στο Κουήνσλαντ), wildlife caretaker (προστάτης της άγριας ζωής) στη Νότια Αυστραλία και outback adventurer (Εξερευνητής της έρημης αυστραλιανής ενδοχώρας) στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας.
Taste Master
Η 24χρονη Άννα διεκδικεί τη θέση του taste master μαζί με 24 ακόμα ανθρώπους που επιλέχθηκαν ανάμεσα από χιλιάδες.
Ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει γύρω στην δυτική Αυστραλία για να ανακαλύψει τα καλύτερα οινοποιία, εστιατόρια και ντόπιους παραγωγούς και να μοιραστεί τις γαστρονομικές περιπέτειες αυτές με τον παγκόσμιο ιστό.
Το πρώτο στάδιο επιλογής απαιτούσε που την υποβολή ενός βίντεο 30 δευτερολέπτων, είδε πάνω από 500,000 αιτήσεις από όλο τον κόσμο.
Ο τελικός νικητης για κάθε θέση θα επιλεγεί ανάμεσα από τους 25 που πέρασαν στο επόμενο στάδιο και το όνομά του θα ανακοινωθεί στις 21 Ιουνίου
Από μικρή η Άννα είχε μια έφεση στο καλό φαγητό ξεκινώντας από τα μυστικά της Κρητικής κουζίνας.
Όταν μετακόμισε για σπουδές στην Σκωτία, η Άννα συνέχισε να καλλιεργεί το ενδιαφέρον της αυτό και ασχολήθηκε με την ομάδα Μεσογειακής Γαστρονομίας το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, στην οποία μάλιστα εκλέχθηκε και πρόεδρος το 2010.
Επίσης στην Σκωτία η Άννα δούλεψε για το website Yelp, ένα ιστότοπο με κριτικές εστιατορίων το οποίο έχει παγκόσμια δημοτικότητα.
Τον τελευταίο χρόνο η Άννα ασχολήθηκε με το ουίσκι, ως Whisky Advisor σε γνωστό μαγαζί στο Γιορκ της Αγγλίας.
Δημοσίευμα "Ημερησία", 6/5/2013

Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

Ένας αρχαιολόγος της Θράκης στο σχολείο μας

 Είναι ξεχωριστή τιμή και χαρά για τους μαθητές και τους δασκάλους να φιλοξενούμε στην κοινότητα του σχολείου έναν αρχαιολόγο. Είναι μια γέφυρα επικοινωνίας του παρόντος με το παρελθόν, που ζωντανεύει στα παιδιά μέσα από την ίδια τη  μαρτυρία του ερευνητή .
Την τιμή αυτή μας έκανε ο αρχαιολόγος της ΙΘ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων Κομοτηνής, κ.Ματθαίος Κουτσουμανής.

 Ο αρχαιολόγος κ. Ματθαίος Κουτσουμανής και η ανασκαφική του ομάδα έφερε στο φως Πλωτινόπολη, ανασκαφή βασισμένη στην αρχαιολογική μελέτη ενός άλλου σπουδαίου αρχαιολόγου της περιοχής του καθηγητή Γ. Μπακαλάκη. Από το 1977 η ΙΘ΄ Εφορεία αρχαιοτήτων ανέλαβε  τη συστηματική ανασκαφή του λόφου της Αγίας Πέτρας.


Στον κ. Κουτσουμανή ανατέθηκε η ανασκαφή από το 1996 και τα καταπληκτικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν  τεκμηριώνουν επιστημονικά τη διαχρονικότητα της κατοίκησης στην περιοχή της Θράκης και ειδικότερα στο ν. Έβρου από τη νεολιθική εποχή έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια.
Η παρουσίαση του αρχαιολόγου ήταν πολύ μεθοδική και κατανοητή.

  Πλούσιες εικόνες των ευρημάτων παρουσίασαν τη σπουδαιότητα της αρχαιολογικής έρευνας. Με την ευγενική και σεμνή παρουσία του ο κ.Κουτσουμανής  ανέδειξε  τη συνεργασία της ομάδας του αρχαιολόγου και την αλληλοεκτίμηση που διαπνέει την επίπονη αλλά πολύ γοητευτική ,κατά τη μαρτυρία των παιδιών,  εργασία του αρχαιολόγου.  Η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή του Έβρου δεν είναι ευρύτερα γνωστή και γι αυτό η γνωριμία των μαθητών με τον αρχαιολόγο είχε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Τεκμηρίωσε ότι η Θράκη γενικότερα και ο Έβρος ειδικότερα επιλέχθηκαν ως περιοχές μόνιμης και οργανωμένης εκατάστασης από τους νεολιθικούς χρόνους. Ο εμπορικός  πλούτος της περιοχής από τον πλωτό ποταμό Έβρο, όπως μας είπε ο αρχαιολόγος, ήταν πόρος οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.  

Η εμπειρία της γνωριμίας με τον αρχαιολόγο και τα ευρήματα της περιοχής ζωντάνεψε το ενδιαφέρον των μαθητών για την   Ιστορία , κάνοντάς  την και δική τους Ιστορία.
Ευχαριστούμε θερμά .


Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Όραμα, Πίστη, Αγώνας

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, πολιτικός, ακτιβιστής, πάστορας, ανθρωπιστής και νομπελίστας, δολοφονήθηκε σαν σήμερα, στις 4 Απριλίου του 1968. Γεννήθηκε και έδρασε σε μια εποχή που είχε ανάγκη από έναν οραματιστή ηγέτη. Ο σκληροπυρηνικός Νότος των ΗΠΑ, οι διαχωριστικές φυλετικές γραμμές και οι λευκές κουρτίνες στα λεωφορεία τον σημάδεψαν. Της Έφης Μήτσιου


Βέβαια, οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν ήδη από τη δεκαετία του ’50, ήταν όμως μεμονωμένου χαρακτήρα. Όμως, τη δεκαετία του ’60 τα μέχρι τότε δρώντα υποκείμενα αντιλήφθηκαν τον εαυτό τους ως μία κοινωνική συλλογικότητα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμοχλεύσεων και ριζοσπαστικοποιήσεων πορεύτηκε ο Κινγκ. Οι νουθεσίες του Μαχάτμα Γκάντι άσκησαν σημαίνουσα επίδραση στην ήδη αφυπνισμένη σκέψη του, καθώς και οι θεωρίες των σύγχρονων προτεσταντών θεολόγων. Υιοθέτησε την φιλοσοφία της πολιτικής ανυπακοής και της μη βίας, την οποία έκανε σημαία του αγώνα του.

Μέχρι το 1955 η δράση του περιοριζόταν σε διδαχές στην εκκλησία των βαπτιστών της Αλαμπάμα, όπου ήταν εφημέριος. Η δημόσια δράση του ξεκινά με τη σύλληψη της νεαρής μοδίστρας Ρόζα Παρκς στην Αλαμπάμα, η οποία αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σε ένα λευκό, όπως όριζε η Νομοθεσία Φυλετικών Διακρίσεων. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ως επικεφαλής του κινήματος Ένωση για την Πρόοδο, μαζί με άλλους ένθερμους ντόπιους μαύρους ξεκίνησαν σειρά διαμαρτυριών και εκδηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης του πέρασε πολλά. Απειλές, αλλεπάλληλες φυλακίσεις, δολοφονικές απόπειρες και εμπρηστικές επιθέσεις στο σπίτι του από την Κου Κλούξ Κλαν. Όμως δεν έκανε βήμα πίσω. Στάθηκε εκεί που πάντοτε ανήκε, στο πλευρό των καταπιεζομένων, να απαιτεί το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας.


«Έχω ένα όνειρο» φώναζε τον Αύγουστο του 1963 στην Ουάσιγκτον κάτω από το άγαλμα του Λίνκολν. Ο λόγος του θυελλώδης και εμπνευσμένος, συγκλόνισε χιλιάδες διαδηλωτές. Εκεί αποκατέστησε τη θέση της μαύρης κοινότητας στην ιστορία, την οποία ανέδειξε ως άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των Η.Π.Α.


Το 1964 του απενεμήθη το Νομπέλ Ειρήνης, ενώ παράλληλα ψηφίστηκε ο Νόμος περί Πολιτικών Δικαιωμάτων που καταργούσε τις φυλετικές διακρίσεις σε δημόσιους χώρους.

Στη συνέχεια, άρχισε να διατυπώνει θέσεις και κρίσεις για την εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α. Σε μία ομιλία του το 1967 με τίτλο Πέρα από το Βιετνάμ εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ ενάντια στις σκοπιμότητες του πολέμου. Ήταν πιο προφητικός από ποτέ:
«Είναι παράξενο ότι οι Αμερικανοί, που τόσο προσεκτικά υπολογίζουν τις πιθανότητες στρατιωτικής νίκης, δεν αντιλαμβάνονται ότι βαδίζουν προς ψυχολογική και πολιτική ήττα. Η εικόνα των ΗΠΑ δεν θα ξαναγίνει ποτέ εικόνα επανάστασης, ελευθερίας και δημοκρατίας μα εικόνα βίας και μιλιταρισμού».
Ένα χρόνο μετά, δολοφονήθηκε στο μοτέλ Λορέιν στο Μέμφις με σφαίρα στο κεφάλι, από έναν «λευκό αδελφό». Το ημερολόγιο έδειχνε 4 Απριλίου 1968 και ήταν μόλις 39 ετών.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αποτελεί αναμφισβήτητα σύμβολο για την αμερικάνικη ιστορία και ένας εκ των θεμελιωτών της. Άραγε 50 χρόνια μετά το περίφημο I have a dream, πραγματοποιήθηκε το όνειρό του;

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Ρατσισμός

Τζέσε Όουενς: Ο ολυμπιονίκης που εξόργισε τον Χίτλερ

 
Ο πρωταθλητής που κατόρθωσε να ντροπιάσει τον Αδόλφο Χίτλερ στην Ολυμπιάδα του Βερολίνο το 1936, υπό τις επευφημίες Γερμανών οπαδών, ο Τζέσε Όουενς, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 31 Μαρτίου του 1980.

Το όπλο εκπυρσοκροτεί και τρέχεις στον αγώνα με τον τρόπο που έχει προγραμματίσει στο μυαλό σου, ομοιόμορφα και προς τα μπρος. Και ενώ εγώ ήμουν μπροστά ξαφνικά η μνήμη μου έπεσε στο κενό. Ξέχασα τι προσπαθούσα να κάνω[...] Όμως τα ολυμπιακά ρεκόρ δεν κατορθώνονται έτσι. Με την άκρη του ματιού μου μπορούσα να νιώσω να πλησιάζει το τέρμα και τότε ακριβώς σαν ένα φλας, όλα επανήλθαν στο μυαλό μου. Θυμήθηκα τα λόγια του Charles Riley: χαλάρωσε, χαλάρωσε. Τώρα τα χέρια αρχίζουν να κινούνται ελεύθερα, μέσα στη χαλαρότητά τους χτυπούν την κορδέλα τερματισμού και όλη η πίεση, όλο το άγχος, όλα έχουν φύγει ..».
Έτσι περιέγραψε ο Τζέσε Όουενς, ολυμπιονίκης το 1936, μία από τις νίκες του στην Ολυμπιλάδα του Βερολίνο. Την στιγμή που ο Όουενς τερμάτιζε και γνώριζε τον θρίαμβο υπό τον ρυθμικό ήχο του ονόματός του να ακούγεται στο στάδιο, στις επίσημες θέσεις του σταδίου υπήρχε μια έντονη δραστηριότητα.
Ψηλά στις θέσεις ο Αδόλφος Χίτλερ, ο δικτάτορας της Γερμανίας και οπαδός της άρειας φυλής, συγκέντρωσε τους διπλανούς του και πετάχτηκε έξω από το στάδιο. Αυτή είναι μια συναισθηματική εκδοχή της σκηνής της νίκης του Όουενς, που έχει μείνει στην ιστορία. Ρεπόρτερς της εποχής, ωστόσο, ανέφεραν ότι ο «Φίρερ» δεν συνεχάρη γενικότερα κανέναν μη Γερμανό νικητή. Ενώ ο ίδιος ο Όουενς δήλωσε αργότερα: «Οταν πάντως πέρασα μπροστά από τον καγκελάριο, τον είδα να σηκώνεται όρθιος και να με χαιρετίζει. Ανταπέδωσα τη χειρονομία και συνέχισα τον πανηγυρισμό μου» ενώ τόνισε το γεγονός ότι «ούτε ο πρόεδρος Ρούσβελτ με κάλεσε ποτέ στον Λευκό Οίκο ούτε ο πρόεδρος Τρούμαν. Εστω ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα, βρε αδελφέ...».
Όμως τα νεύρα και η απογοήτευση του Χίτλερ ήταν πραγματικότητα. Τα είχε προκαλέσει ο γιος ενός δουλοπάροικου και εγγονός σκλάβων, που κατάφερε να διαψεύσει στην πράξη τις θεωρίες του Χίτλερ περί άρειας υπεροχής.
Η ιστορία φαίνεται πως είχε φυλάξει για τον 23χρονο τότε Τζέσε Όουενς, γεννημένο στο Όουκβιλ της Αλαμπάμα των ΗΠΑ το 1913, αυτό το ρόλο, να «καταστρέψει» την τέλεια οργανωμένη Ολυμπιάδα του Χίτλερ το 1936. Τότε ο Όουενς κέρδισε τέσσερα ολυμπιακά μετάλλια και έσπασε ένα ολυμπιακό ρεκόρ. Οι Γερμανοί φίλαθλοι, σε αντίθεση με τον δικτάτορα, αποθέωσαν τον Όουενς και στο Στάδιο του Βερολίνου αλλά και στους δρόμους της πόλης και στο Ολυμπιακό Χωριό, μολονότι η ναζιστική προπαγάνδα κατηγορούσε τις ΗΠΑ ότι «έφτιαξαν ομάδα γεμάτη με μαύρα κατακάθια».
Επίσης στα απομνημονεύματά του μίλησε με τρυφερότητα για τη φιλία του με το Λουτς Λονγκ, τον Γερμανό άλτη του μήκους, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. «Είχα όλα τα πράγματα που κάθε φτωχός άνθρωπος θα ευχόταν στη ζωή του. Την αγάπη του κόσμου, την αγάπη ενός λαού και μια καλή φήμη. Και απόλαυσα επευφημίες και προνόμια πρωταθλητή. Αυτό ικανοποίησε όλα τα όνειρα που είχα ως παιδί στις βαμβακοκαλλιέργειες της Αλαμπάμα, όπου η οικογένειά μου ζούσε μέσα στην αδικία και την καταπίεση. Έχω δει ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου να έρχονται να μιλάνε στην μητέρα μου και τον πατέρα μου [...]η μητέρα μου και ο πατέρας μου, άνθρωποι χωρίς εκπαίδευση, κι όμως χάρηκαν όλες αυτές τις στιγμές». Αυτός ήταν ο απολογισμός του Τζέσε Όουενς.
Δημοσιευμένο από tvxs.gr

Αλληλεγγύη

Μαθητές στην Πάτρα, αντί να πάνε πενταήμερη εκδρομή, έδωσαν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει για να στηρίξουν οικονομικά μαθητή άλλου σχολείου που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.


Πρόκειται για μαθητή ο οποίος πάσχει από ινομύωμα εγκεφάλου και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για την ιατρική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αμέσως μόλις  οι μαθητές της Γ’ Λυκείου των Δεμενίκων πληροφορήθηκαν για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο μαθητής του 11ου Γυμνασίου, έλαβαν την απόφαση, όλα τα χρήματα που έχουν συγκεντρώσει για την πραγματοποίηση της πενταήμερης εκδρομής τους, να τα διαθέσουν για τις ανάγκες της νοσηλείας και πραγματοποίησης της εγχείρησης.

Σήμερα Αντιπροσωπεία των μαθητών του Λυκείου Δεμενίκων θα επισκεφθεί στο Νοσοκομείου τον μικρό μαθητή και θα παραδώσει τα χρήματα που προορίζονταν για την εκδρομή.

Δημοσιευμένο στο tvxs.gr

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Ένας σύγχρονος πνευματικός άνθρωπος


  «Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ΄αυτόν που σας λέει να κάνετε μικρά όνειρα, αντισταθείτε στα όνειρα των γονιών σας για μια θεσούλα, αντισταθείτε στη μιζέρια της καθημερινότητας, αντισταθείτε σ΄ ό,τι πλήττει την αισθητική σας, μην υποκλινόσαστε σ΄ ό,τι δεν σας αρέσει, αντισταθείτε -όχι απαραίτητα στην πολιτική, αλλά στην καθημερινότητα- αυτή είναι περισσότερο πολιτική-, αντισταθείτε στους καθηγητές σας, αντισταθείτε και δράστε...»
 Αυτό το μήνυμα έστειλε χθες από την Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. ο βραβευμένος Ελληνας σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, ο οποίος αναγορεύτηκε χθες επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών. Κατά παρέκκλιση του πρωτοκόλλου, ο Κ. Γαβράς δεν έκανε αντιφώνηση. Ευχαρίστησε για τα καλά τους λόγια τις πρυτανικές αρχές και στη συνέχεια ζήτησε να απαντήσει σε ερωτήσεις φοιτητών.
 «Είμαι άνθρωπος των εικόνων και μου είναι δύσκολο να βγάλω λόγο», είπε, πριν όμως δώσει τον λόγο στους παριστάμενους, θυμήθηκε τους γονείς του και σημείωσε ότι αν ζούσε η μητέρα του θα ήταν πολύ υπερήφανη για εκείνον που αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Α.Π.Θ., αλλά και για τα άλλα δύο αδέλφια του, τον Απόστολο που είναι δικηγόρος στην Αθήνα και τον Χαράλαμπο, που κάνει έρευνα στην ιατρική στη Βοστόνη. «Η μητέρα μου ήθελε να μάθουμε γράμματα», είπε, ενώ για την πορεία του στον κινηματογράφο ανέφερε ότι το 10% είναι ταλέντο, αλλά το 100% είναι δουλειά.
  Κάλεσε παράλληλα τους νέους να πιστέψουν στον εαυτό τους και προέβλεψε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες οικονομικής καταστροφής το μέλλον θα... παίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και ακόμα ότι «μια καινούργια ανθρωπότητα πάντα γεννιέται μετά από μεγάλες κρίσεις». Την Κυριακή το βράδυ ο διεθνούς φήμης Ελληνας σκηνοθέτης συμμετείχε σε συζήτηση που διοργάνωσε το Α.Π.Θ. με θέμα τον ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην οικονομική κρίση, ενώ αμέσως μετά προβλήθηκε η τελευταία του ταινία «The Capital - Το κεφάλαιο». «Το χρήμα είναι η νέα θρησκεία. Την ακολουθούμε σαν ναρκωμένοι, όπως ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Ξέρουμε ότι οδηγεί στην απόλυτη καταστροφή, όμως συνεχίζουμε», είπε ο σκηνοθέτης.

Έλληνες καλλιτέχνες προσφέρουν τα έργα τους για τη μείωση του ελληνικού χρέους...Θέμα των έργων (;) 'Ελλάδα και Ευρώπη" ...

Στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, με μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση, συμβάλλουν περισσότεροι από 30 Έλληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι προσφέρουν αφιλοκερδώς τα έργα τους σε δημοπρασία, με στόχο τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν να πάνε στην μείωση του ελληνικού χρέους.

Ειδικότερα, με πρωτοβουλία της Ελληνογερμανικής Αγωγής, που ξεκινάει κύκλο εκδηλώσεων για την Ευρώπη, την κρίση και τις σχέσεις των νέων με την πολιτική και την τέχνη, συγκεντρώθηκαν 32 έργα μερικών από σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες, τα οποία και θα δημοπρατηθούν από τον οίκο Bonhams στο πλαίσιο του εαρινού (24Απριλίου 2013) Greek Sale, που θα γίνει στο Λονδίνο.
Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα δοθούν στο μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό «GreeceDebtFree»(GDF) με σκοπό την αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές σε τιμές πολύ χαμηλότερες από το ποσό που οφείλεται στο ελληνικό κράτος. O GDF στη συνέχεια βοηθά στη μείωση του χρέους μέσω της ακύρωσης των εν λόγω ομολόγων.
Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, η πρωτοβουλία θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 8 Απριλίου, στις 12.00μ.μ. στο χώρο Image Gallery ( Αμαλίας 36). Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ για τα έργα τέχνης θα μιλήσει η ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα.
Θέμα των έργων η Ευρώπη, το μέλλον της, η θέση της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Την ίδια ημέρα θα παρουσιαστούν τα πρώτα συμπεράσματα μεγάλης πανελλαδικής έρευνας που διεξήγαγε για την Ελληνογερμανική Αγωγή η εταιρεία δημοσκοπήσεων VPRC, με θέμα τις απόψεις των νέων για την Ευρώπη, το ευρώ, το μέλλον τους.
Στη δημοπρασία συμμετέχουν οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής εικαστικής σκηνής που δημιούργησαν και προσέφεραν έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα περισσότερα γύρω από τον κοινό άξονα «Ευρώπη και Ελλάδα». Κοινός προβληματισμός το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολιτικών και των πολιτισμών της μέσα στον οικονομικό «κυκλώνα», στην καρδιά του οποίου βρέθηκε η χώρα μας.
Οι καλλιτέχνες που δημιούργησαν και προσέφεραν έργα, για να δημοπρατηθούν στο εαρινό Greek Sale είναι (με αλφαβητική σειρά) οι: Γιάννης Αδαμάκης, Κώστας Βαρώτσος, Αλέξης Βερούκας, Όπυ Ζούνη (προσέφερε έργο η οικογένειά της), Χρήστος Καρράς, Δημοσθένης Κοκκινίδης, Χάρης Λάμπερτ, Αφροδίτη Λίττη, Τάσος Μαντζαβίνος, Ναταλία Μελά, Βαγγέλης Μουστάκας, Χρήστος Μποκόρος, Δημήτρης Μυταράς, Βάνα Ξένου, Θεόδωρος Παπαγιάννης, ‘Αγγελος Παπαδημητρίου, Ιωάννης Παρμακέλλης, Φαίδων Πατρικαλάκις, Κωνσταντίνος Ράμμος, Γιώργος Ρόρρης, Εδουάρδος Σακαγιάν, Παύλος Σάμιος, Βασίλης Σολιδάκης, Σωτήρης Σόρογκας, Γιώργος Σταθόπουλος, Νίκος Στεφάνου, Παναγιώτης Τέτσης, ‘Αννα Μαρία Τσακάλη, Αλέκος Φασιανός, Μαρία Φιλοπούλου, Γιώργος Χαδούλης και Μανώλης Χάρος.
Οι τιμές των έργων είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ενώ ο οίκος Bonhams συμμετέχει αφιλοκερδώς.

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Η Ιστορία εμπνέει και αναπτύσσει ικανότητες


Καθώς  εφαρμόζουμε στη διδακτική της Ιστορίας της Α΄Λυκείου συστηματικά την ομαδοσυνεργατική μέθοδο,  δίνονται οι ευκαιρίες στους μαθητές να δημιουργήσουν συνθετικά και ομαδικά  (  στο μενού δεξιά : οι αναρτήσεις των παρουσιάσεων του Α1 και Α3 ) αλλά και να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικές,  όπως αυτή του Κώστα από το Α3. 
Με εκπληκτική ακρίβεια μετρήσεων , επιμέλεια σχεδιασμού και πολύ μεράκι ο Κώστας σχεδίασε και κατασκεύασε μία αθηναϊκή τριήρη. Μπράβο , Κώστα .

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΕΡΓΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

«Hell as» στο Παρίσι, για την Ελλάδα που δεν είναι το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης

«Hell as» στο Παρίσι, για την Ελλάδα που δεν είναι το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης
«Hell As». Διαβάζεται Ελλάς, ή «κόλαση όπως» στα αγγλικά, ή «αλίμονο» στα γαλλικά. Η λέξη εμφανίστηκε στην πρόσφατη ταινία του Ζαν Λικ Γκοντάρ «Film Socialisme» και τώρα, χρησιμοποιείται στον τίτλο της έκθεσης «Hell As Pavillon», που εγκαινιάζεται την Δευτέρα, 25/2, στο περίφημο Palais de Tokyo, στο Παρίσι.

Έλληνες δημιουργοί, διαφορετικών τάσεων, γενεών, τεχνοτροπιών και εκφραστικών μέσων, συνθέτουν ένα παράδοξο «μωσαϊκό» ελληνικής τέχνης, κάτω από τη διακοπτόμενη γραφή της λέξης που δημιουργεί λογοπαίγνια και παραπέμπει στην πρόσφατη «δαιμονοποιημένη» και λοιδορημένη Ελλάδα της ευρωπαϊκής κρίσης.

Την έκθεση επιμελήθηκε η ιστορικός τέχνης Νάντια Αργυροπούλου, η οποία σχολιάζει ότι η «Hell As Pavillon», είναι ένα είδος «εργαλειοθήκης» για την προσέγγιση των διαφόρων ελληνικών παράλογων, στη μάλλον κοινή και επώδυνη προσπάθεια να είμαστε σύγχρονοι. Μια ευκαιρία για να αναλογιστεί κανείς την πιθανότητα επιβίωσης παρεκκλίσεων, ανωμαλιών και ασυνεπειών στο χάος μιας κατάστασης όπου έθνη, κράτη και φορείς εξουσίας τερατολογούν με αναφορά την έννοια της «προόδου».

Η ίδια, σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Γιώργο Τζιρτζιλάκη, συγκρότησε ένα «σώμα» έργων παλαιότερων και νεότερων ελλήνων δημιουργών, που χρησιμοποιούν διάφορα εκφραστικά μέσα -ζωγραφική, βίντεο, φιλμ, σχέδιο, εγκαταστάσεις, κεραμικά. Στην έκθεση, ιστορικοί εκπρόσωποι της ελληνικής καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας (Ν. Γαβριήλ Πεντζίκης, Εγγονόπουλος, Εμπειρίκος, Βαλαωρίτης, Ακριθάκης, Κανιάρης, Ζενέτος) συνυπάρχουν με σύγχρονους καλλιτέχνες (Στέλιος Φαϊτάκης, Κωστής Βελώνης, Γιάννης Βαρελάς, Λουκία Αλαβάνου, Νίκος Χαραλαμπίδης, ο συγγραφέας Δημήτρης Δημητριάδης με την πρώτη εικαστική του απόπειρα ) μαζί με λαϊκούς δημιουργούς καθώς και με κολεκτίβες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Η Hell As» αφορά το κατ εξοχήν «τέρας» της παγκόσμιας κρίσης, το ευρωπαϊκό bete noir και το μελετά ως μια μεταιχμιακή απροσδιόριστη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να συνιστά και ένα νέο είδος τακτικής», σημειώνει η επιμελήτρια, Ν.

Αργυροπούλου. «'Εναν παράξενο τόπο, έναν εναλλακτικό τρόπο για να εξεταστούν εκ νέου οι θέσεις μας για τον ανθρωπισμό, την «τιμωρία», τη ριζοσπαστικότητα, την κοινωνία και τη συνδεσιμότητα», επισημαίνει η ίδια.

Στην έκθεση, που διερευνά τη σχέση γλώσσας-εικόνας, προβάλεται παράλληλα, κινηματογραφικό αφιέρωμα σε ελληνικές πρωτοποριακές και πειραματικές ταινίες.

Από το «Μοντέλο» του Κώστα Σφήκα (δανεισμένο από τη συλλογή του Μπομπούρ), και τον «Μπαλαμό» του Τορνέ έως το σπάνιο, γυρισμένο το '51, «Δαφνί» του Αγγελου Προκοπίου, μέχρι τα έργα των Αλέξη Δαμιανού, Νίκου Παπατάκη, Θανάση Ρεντζή, Βακαλόπουλου και Τσιώλη, Κωνσταντίνου Γιάνναρη, Αθηνάς Ραχήλ-Τσαγγάρη και Εύας Στεφανή.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα δοθεί μια περφόρμανς, των KavecS (Βάνα Κωσταγιόλα & Κωστής Σταφυλάκης). Όπως επίσης, θα πραγματοποιηθεί ομιλια του Δημήτρη Δημητριάδη, με θέμα «Les gens de la caverne», (Οι άνθρωποι του σπηλαίου).

Παρόλο που φιλοδοξία της έκθεσης είναι να αποδείξει, μέσω της τέχνης, ότι η Ελλάδα δεν είναι το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν έδωσε την άδεια να ταξιδέψουν στο Παρίσι, για τις ανάγκες της έκθεσης, οι δύο μεταβυζαντινές εικόνες ανωνύμων του 18ου αιώνα. Στη μια απεικονίζεται ο Αγιος Χριστόφορος Κυνοκέφαλος με τον Χριστό και στην άλλη πλάι στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Οι εικόνες, επρόκειτο να εκτεθούν στην αφετηρία της έκθεσης. Σημειώνεται ότι η έκθεση «Ηell As Pavillon», κόστισε 40000 ευρώ, με χορηγούς τους Φίλιππο και Σπύρο Νιάρχο και το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ. Εντάσσεται στον κύκλο εκθέσεων με γενικό τίτλο «Soleil Froid», που διοργανώνει εφέτος το Kέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Palais de Tokyo.

Διάρκεια έκθεσης έως 4 Απριλίου


ΕΡΕΥΝΑ

Οι αρχαίοι Έλληνες ευφυέστεροι από τους σύγχρονους ανθρώπους

Οι αρχαίοι Έλληνες ευφυέστεροι από τους σύγχρονους ανθρώπους
Αν Αθηναίος του 1000 π.Χ. ερχόταν πίσω στη ζωή σήμερα, το πιθανότερο είναι ότι θα ήταν ευφυέστερος από όλους εμάς, υποστηρίζει ο Dr. Gerald Crabtree, κορυφαίος γενετιστής του Πανεπιστημίου Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, πρόσφατη έρευνα του οποίου αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος, με την πάροδο του χρόνου γίνεται όλο και λιγότερο ευφυής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αυστραλιανού τύπου, ο Αμερικανός επιστήμονας υποστηρίζει ότι αναπόφευκτες αλλαγές στο γενετικό μας σύστημα, σε συνδυασμό με τεχνολογικές εξελίξεις, είχαν ως αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε ένα ακρωτηριασμένο σώμα του πρώην εαυτού μας και πολύ λιγότερο ευφυείς από τους προγόνους μας.

Ο ίδιος θα πει ότι ο άνθρωπος βρισκόταν στην ακμή του όταν ήταν αναγκασμένος να παλέψει μ' όλες του τις δυνάμεις για να επιβιώσει, δεδομένου ότι τότε ήταν υποχρεωμένος να βασιστεί στο μνημονικό του, στο πρακτικό πνεύμα του και την ψυχολογική ισορροπία που του επέτρεπαν να εμπιστεύεται το ένστικτό του και να προσαρμόζεται στις περιστάσεις γρήγορα.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, υποστηρίζει ο διακεκριμένος επιστήμονας, έχει άλλες απαιτήσεις από το σώμα και το μυαλό μας, η τεχνολογία όμως έχει αντικαταστήσει την ανάγκη να βασιζόμαστε στις φυσικές ικανότητες και τα ένστικτά μας.

Επίσης, οι βιομηχανοποιημένες τροφές, δεν είναι ακριβώς η καλύτερη επιλογή για το σύστημά μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Βρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν πρόσφατα ότι τροφές που περιέχουν υψηλά επίπεδα φρουκτόζης ενδέχεται να μειώσουν δραστικά το IQ μας.
 Δημοσίευμα στην Ημερησία, 22 / 2/ 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013
Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Κεφάλι της Αρτεμης βρήκαν Τούρκοι αρχαιολόγοι


ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΡΑΛΛΕΙΣ
Μαρμάρινο κεφάλι αγάλματος της Αρτεμης, που χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., βρέθηκε στην αρχαία πόλη Τράλλεις της Μικράς Ασίας, στην περιοχή Αλαμπάντα της σημερινής Τουρκίας. Το εντυπωσιακό άγαλμα εντοπίστηκε σε ανασκαφές, κατά τη διάρκεια των οποίων αποκαλύφθηκαν επίσης κατάλοιπα κτιρίων της αρχαίας πόλης, καθώς και τμήματα των βυζαντινών της τειχών. Την ανασκαφή πραγματοποιεί ομάδα αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου Aydin Adnan Menderes.