Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωεκλογές 2014

Για τι και πώς ψηφίζουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές

Η διαμόρφωση των συσχετισμών που θα καθορίσουν την περαιτέρω διαχείριση της ευρωπαϊκής κρίσης, η ακριβής αποτίμηση του ευρωφοβικού ρεύματος αλλά και ο τρόπος εκλογής του προέδρου της Κομισιόν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στις εκλογές για τη νέα Ευρωβουλή. Προτεραιότητες η σταθεροποίηση των τραπεζών και η τόνωση της απασχόλησης. Ζητούμενη η κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το εμπόριο. 
Η διαμόρφωση των συσχετισμών που θα καθορίσουν την περαιτέρω διαχείριση της ευρωπαϊκής κρίσης, η ακριβής αποτίμηση του ευρωφοβικού ρεύματος αλλά και ο τρόπος εκλογής του προέδρου της Κομισιόν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στις εκλογές για τη νέα Ευρωβουλή, η οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ζητήματα όπως η σταθεροποίηση των τραπεζών, η βελτίωση της διεθνούς θέσης ανταγωνιστικότητας και η τόνωση της απασχόλησης. Το νέο Κοινοβούλιο θα κληθεί επίσης να εγκρίνει ή να απορρίψει τη συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων με τις ΗΠΑ.
 • Η ψήφος είναι υποχρεωτική στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο.
 • Το ελάχιστο όριο ηλικίας ψήφου είναι τα 18 σε όλες τις χώρες εκτός από την Αυστρία, όπου είναι 16.
 • Το Κοινοβούλιο αυτήν τη στιγμή έχει 7πολιτικές ομάδες, οι οποίες εκπροσωπούν περισσότερα από 160 εθνικά κόμματα από 28 χώρες - μέλη της ΕΕ.
 • Τα μέλη μιας πολιτικής ομάδας πρέπει να συμμερίζονται κοινές«πολιτικές πεποιθήσεις»και να περιλαμβάνουν 25 μέλη κατ' ελάχιστο όριο από τουλάχιστον το 1/4των κρατών - μελών (7).
 • Τα μέλη που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να ενταχθούν σε μια πολιτική ομάδαονομάζονται«μη εγγεγραμμένοι».
 • Εναπόκειται σε κάθε κράτος - μέλος να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει ανοικτό ή κλειστό σύστημα λίστας, ή συγκεκριμένο κατώτατο όριο, αρκεί αυτό να μην ξεπερνά το 5%.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΜε την αρωγή του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα
Ποια θέματα θα κληθεί να διαχειριστεί κατά τη διάρκεια της νέας του θητείας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Στο τέλος κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου όποιο θέμα «βρίσκεται στο συρτάρι» και δεν έχει εγκριθεί μέχρι την τελευταία σύνοδο Ολομέλειας, καταπίπτει. Ως εκ τούτου αρχίζει νέα διαδικασία παραλαβής-κοινοποίησης νομοθετικών προτάσεων και ανάθεσης σύνταξης εκθέσεων ή γνωμοδοτήσεων νομοθετικού ή μη, περιεχομένου.Επί της ουσίας, το νέο ΕΚ, στην όγδοη κοινοβουλευτική περίοδο, θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην περαιτέρω σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ, την ανάγκη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία και τη λήψη μέτρων για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας , που θα παραμείνουν υψηλές προτεραιότητες για ακόμη μερικά χρόνια.Η προστασία των καταναλωτών και τα περιβαλλοντικά θέματα είναι πιθανό να απαιτήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου, όπως και η συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων με τις ΗΠΑ, την οποία το νέο Κοινοβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα λάβει επίσης εξέχουσα θέση, διότι οι νεοεκλεγέντες βουλευτές θα πρέπει να επανεξετάσουν τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για το 2014-2021, μελετώντας το μέγεθός του, τον τρόπο χρηματοδότησής του και τους τομείς στους οποίους δαπανάται.Περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο:://www.elections2014.eu/el/press-kit/content/20131112PKH24421/html/
Πώς θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Κομισιόν;
Σύμφωνα με τη ΣΕΕ, άρθρο 17.7, «Λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου της Επιτροπής. Ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν. Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει εντός μηνός νέον υποψήφιο, ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ίδια διαδικασία». Σύμφωνα με το πνεύμα της ΣΕΕ, ο πρόεδρος της εκτελεστικής εξουσίας θα έπρεπε να είναι συνεπώς του ιδίου πολιτικού χρώματος με το κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων που θα επικρατήσει στις ευρωπαϊκές εκλογές. Πέντε ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες, που αντιστοιχούν σε πέντε υπάρχουσες πολιτικές ομάδες στο νυν ΕΚ, έχουν προχωρήσει στον ορισμό κοινών υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, ο Jean-Claude Juncker για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Martin Schulz για την Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η Ska Keller και ο José Bové για τους Πράσινους, ο Guy Verhofstadt για τους Φιλελεύθερους και ο Αλέξης Τσίπρας για την Ενωτική Αριστερά.Η παρουσία τους θα κάνει πιο διακριτή την πολιτική διάσταση της ΕΕ, ενισχύοντας τον διάλογο με τους Ευρωπαίους πολίτες για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Περισσότερα:http://www.elections2014.eu/el/news-room/content/20140210IPR35560/html/
Πώς θα εκλεγεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και το προεδρείο του μεταξύ των μελών του. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άρθρο 14, πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος. Πριν από κάθε ψηφοφορία οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται στον βουλευτή που ασκεί προσωρινά την προεδρία σύμφωνα με το άρθρο 12, ο οποίος τις ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο. Αν, ύστερα από τρεις ψηφοφορίες, κανένας υποψήφιος δεν έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, υποψηφιότητα στην τέταρτη ψηφοφορία μπορούν να υποβάλουν μόνο οι δύο βουλευτές οι οποίοι έλαβαν στην τρίτη ψηφοφορία τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων· σε περίπτωση ισοψηφίας θεωρείται εκλεγείς ο πρεσβύτερος από τους υποψηφίους. Αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου, ο βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία σύμφωνα με το άρθρο 12 του παραχωρεί την προεδρική έδρα. Μόνον ο εκλεγείς Πρόεδρος μπορεί να εκφωνήσει εναρκτήριο λόγο. Με βάση την επικρατούσα πρακτική, με συμφωνία των πολιτικών ομάδων, η θητεία του Προέδρου διαρκεί δυόμισι έτη, ήτοι το ήμισυ μίας κοινοβουλευτικής περιόδου, και είναι ανανεώσιμη. Περισσότερα:http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/002fe4ba57/Ο-Πρόεδρος.html
Πόσα χρόνια διαρκεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΣΕΕ, η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.
Πόσα χρόνια διαρκεί η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
Σύμφωνα με το άρθρο 14.3 της ΣΕΕ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται για πέντε έτη με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.
Πόσοι ευρωβουλευτές εκλέγονται συνολικά;
Σύμφωνα με το άρθρο 14.2 της ΣΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης. Ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα συν τον πρόεδρο. Η εκπροσώπηση των πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος μέλος. Κανένα κράτος - μέλος δεν λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.
Μπορεί πρακτικά το Ευρωκοινοβούλιο να μπλοκάρει ένα μέτρο το οποίο επιθυμεί να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;
Σύμφωνα με τη ΣΕΕ, άρθρο 15, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετική λειτουργία, Παρέχει στην Ένωση την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξή της και καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και προτεραιότητες. Το Συμβούλιο Υπουργών είναι που ασκεί, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα -άρθρο 16 ΣΕΕ. Ασκεί επίσης καθήκοντα χάραξης πολιτικών και συντονισμού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι Συνθήκες. Για όσα θέματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ και καλύπτονται, σύμφωνα με τη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση), περίπου το 85%, το ΕΚ και το Συμβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με το τελικό νομοθετικό κείμενο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία μετά το πέρας και της τρίτης ανάγνωσης - διαδικασία συνδιαλλαγής, η πρόταση της Επιτροπής καταπίπτει. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου δεν ισχύει η συν-νομοθετική διαδικασία ΕΚ και Συμβουλίου, το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται να ακολουθήσει τη θέση του ΕΚ. Περισσότερα:http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0081f4b3c7/Η-νομοθετική-διαδικασία-αναλυτικά.html
Μπορεί πρακτικά το Ευρωκοινοβούλιο να επιβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την υιοθέτηση μιας πολιτικής επιλογής;
Στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του ΕΚ σε ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών αναφέρεται στις θέσεις και τις επιδιώξεις του ΕΚ ως προς τα διάφορα ζητήματα. Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετική λειτουργία. Στη νομοθετική λειτουργία, όπου η Επιτροπή προτείνει, το ΕΚ και το Συμβούλιο νομοθετούν, ο βαθμός πίεσης εξαρτάται από τη διαδικασία που προβλέπει η Συνθήκη, π.χ. αν ισχύει η συναπόφαση, θα πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές αν επιδιώκεται οπωσδήποτε η θέσπιση του μέτρου. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου δεν ισχύει η συν-νομοθετική διαδικασία ΕΚ και Συμβουλίου, το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται να ακολουθήσει τη θέση του ΕΚ. Η πολιτική πίεση που μπορεί να υπάρξει από μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, νέο «εργαλείο» στη διάθεση των Ευρωπαίων πολιτών, αυξάνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία από την Επιτροπή.
Ποια είναι η αμοιβή του ευρωβουλευτή;
Το νέο καθεστώς των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τέθηκε σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2009. Διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και τον ίδιο μισθό για όλους τους βουλευτές, που θα καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηνιαίος μισθός των βουλευτών, χωρίς τον φόρο, ανέρχεται, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς, το 2014, σε 8.020,53 €. Ο μισθός προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και υπόκειται σε κοινοτικό φόρο και εισφορά για την ασφάλεια ατυχήματος, μετά τα οποία φθάνει στα 6.250,37 €. Τα κράτη - μέλη μπορούν επίσης να υποβάλλουν τον μισθό σε εθνικούς φόρους. Ο βασικός μισθός ορίζεται στο 38,5% του βασικού μισθού ενός δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για πλήρη ενημέρωση για το καθεστώς μισθών και αποζημιώσεων στον σύνδεσμο:http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/0081ddfaa4/MEPs.html.
 • Ημερομηνίες εκλογών: 22-25 Μαΐου 2014
 • Ιούνιος: σχηματισμός πολιτικών ομάδων, επαλήθευση διαπιστευτηρίων
 • 1-3 Ιουλίου: Σύνοδος για συγκρότηση σε Σώμα του νέου ΕΚ: Ανάληψη καθηκόντων από τους Ευρωβουλευτές. Εκλογή Προέδρου ΕΚ, Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων
 • 7-10 Ιουλίου: επίσημες συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων
 • 14-17 Ιουλίου: Σύνοδος Ολομέλειας Κοινοβουλίου - εκλογή Προέδρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Ακροάσεις υποψηφίων Επιτρόπων (Σεπτέμβριος)
 • Ψηφοφορία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Οκτώβριος - προς επιβεβαίωση)

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Η σημασία ύπαρξης διακρατικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα

«Αποζημίωση» 90 εκατ. ευρώ... θα πληρώσει η Τουρκία στην Κύπρο

Τα 30 από αυτά θα δοθούν σε συγγενείς Κυπρίων που αγνοούνται μετά την εισβολή του 1974 και τα 60 εκατ. στους εγκλωβισμένους ελληνοκυπρίους της Καρπασίας


«Αποζημίωση» 90 εκατ. ευρώ... θα πληρώσει η Τουρκία στην Κύπρο
«Αποζημίωση» 90 εκατ. ευρώ... θα πληρώσει η Τουρκία στην Κύπρο
Την υψηλότερη μέχρι στιγμής αποζημίωσε σε βάρος της Τουρκίας για την εισβολή στην Κύπρο το 1974 καταλόγισε τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητώντας από την Άγκυρα να καταβάλει το ποσό των 90 εκατ. ευρώ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με το τουρκικό κανάλι NTV τα 30 εκατομμύρια θα πάνε στους συγγενείς των αγνοούμενων Κυπρίων για την ηθική βλάβη που υπέστησαν και τα 60 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την ηθική βλάβη που υπέστησαν οι εγκλωβισμένοι ελληνοκύπριοι της Καρπασίας, σύμφωνα με την απόφαση.

Η αμέσως προηγούμενη υψηλότερη αποζημίωση ύψους 13 εκατ. ευρώ είχε επιβληθεί το 2009 και πάλι από το ΕΔΑΑ.

Αναλυτές, σύμφωνα με την Χουριέτ, δηλώνουν ότι η απόφαση αυτή μπορεί ακόμα και να επηρεάσει την ευαίσθητη ειρηνευτική διαδικασία.

Πριν την ανακοίνωση της ποινής ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου είχε φροντίσει να δώσει το στίγμα της αντίδρασης της τουρκικής κυβέρνησης λέγοντας ότι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου η ποινή δεν δεσμεύει τη χώρα του.

Η απόφαση βάσει της οποίας επιβλήθηκε η αποζημίωση είχε ληφθεί στις 10 Μαΐου του 2001 και σε αυτή γινόταν αναφορά σε 14 παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το δικαστήριο τότε να επιφυλάσσεται να ανακοινώσει την ποινή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι παραβιάσεις αφορούσαν:

στο άρθρο 2 για το δικαίωμα διαβίωσης,
στο άρθρο 3 για τα βασανιστήρια,
στο άρθρο 5 για την ασφάλεια του ατόμου και την ελευθερία,
στο άρθρο 6 για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη,
στο άρθρο 8 για τον σεβασμό στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή,
στο άρθρο 9 για ελευθερία στην θρησκεία και την συνείδηση,
στο άρθρο 10 για την ελευθερία έκφρασης,
στο άρθρο 13 για το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής,
στο άρθρο 1 του Επιπρόσθετου Πρωτοκόλλου 1 για το δικαίωμα στην περιουσία.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά 

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Απόψεις για το πρώτο βραβείο της Eurovision 2014

1
Η Conchita Wurst χαμογελαστή μετά την απονομή του βραβείου.
Η Αυστρία και για την ακρίβεια η εκκεντρική εμφάνιση της Conchita Wurst και η ιδιαίτερη φωνή της για ορισμένους ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού διαγωνισμού της Eurovision.
Με 290 βαθμούς η ντίβα της βραδιάς κατάφερε να εξασφαλίσει στη χώρα της τη νίκη έπειτα από 48 χρόνια. «Είμαστε ενωμένοι και κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει» ήταν η δήλωση της ίδιας μετά το τέλος του διαγωνισμού.
Περίπου 180 εκατομμύρια τηλεθεατές σε 45 χώρες είδαν την Conchita να πραγματοποιεί το όνειρό της, στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού που είχε ως κύριο θέμα του την ανεκτικότητα. Παρόλα αυτά δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις από χώρες όπως η Λευκορωσία, η Αρμενία και η Ρωσία, η οποία ψήφισε πέρσι ένα νομοσχέδιο κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας.
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι Ρογκόζιν δεν έκρυψε την αντίδρασή του γράφοντας στο Twitter: «Το αποτέλεσμα της Eurovision έδειξε στους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης το ευρωπαϊκό τους μέλλον: Ένα κορίτσι με μούσι».
Ανάλογο ήταν και το σχόλιο του πολιτικού Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι, ο οποίος εξέφρασε την οργή του στην κρατική τηλεόραση. «Δεν υπάρχουν όρια στην οργή μας. Είναι το τέλος της Ευρώπης. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν έχουν πλέον άνδρες και γυναίκες, αλλά το “ουδέτερο”».
Η απάντηση ήρθε εκ των προτέρων από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο στάδιο της Κοπεγχάγης, καθώς αποδοκίμασε τις δίδυμες από τη Ρωσία.
Κατά τα υπόλοιπα ήταν ένας συνηθισμένος διαγωνισμός, με εφέ, εντυπωσιακές και αστείες σκηνικές παρουσίες και τις απαραίτητες συμμαχίες.
Τι κι αν εκ της δημιουργίας του ο διαγωνισμός της Eurovision που διοργανώνεται από το 1956 είχε σαν σκοπό να ενισχύσει την ενότητα μεταξύ των χωρών παραμερίζοντας τις πολιτικές «συνεργασίες», αυτό μάλλον έμεινε στα χαρτιά.
Ισως για τον περιορισμό όσο το δυνατόν του φαινομένου οι βαθμοί να προκύπτουν πλέον κατά το ήμισυ από επαγγελματίες κριτές και κατά το ήμισυ από την ψηφοφορία του κοινού.
Ετσι για την ιστορία πάντως δεύτερη στον διαγωνισμό ήρθε η Ολλανδία με το τραγούδι «Calm After The Storm» και τρίτη η Σουηδία  με το κομμάτι «Undo».
Από την εφημερίδα Καθημερινή
2
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο θεσμός της Γιουροβίζιον επενδύει στην διαφορετικότητα. Στο παρελθόν συνέβη αρκετές φορές είτε με την επικράτηση τρανσέξουαλ, είτε με την επικράτηση τεράτων. Μόνο που αυτή τη φορά το πάρτυ θύμισε εκδίκηση. Εκδίκηση απέναντι στην ολοένα αυξανόμενη ομοφοβική τάση που αναπτύσσεται στην Ευρώπη με πρωτεργάτη τον Πούτιν και κυρίως απέναντι στην πολιτική αναταραχής στην Ουκρανία που και πάλι εστιάστηκε στις επιλογές της Ρωσίας. Κι αν κάποτε η ψηφοφορία παρέπεμπε σε στήριξη συμμάχων, το βράδυ του Σαββάτου της 10ης Μαϊου η ψήφος των χωρών ήταν καθαρά τιμωρία εχθρών και αντιπάλων. Πρωτοφανείς και έντονες οι αποδοκιμασίες για την Ρωσία, επίθεση φιλίας στην Ουκρανία, ισχυροποίηση των συμμαχιών στην σκανδιναβική και την κεντρική Ευρώπη και φυσικά πλήρης απαξίωση των 5 ισχυρών χωρών. Πόσο πάρτυ μπορεί να θυμίζει όλο αυτό; Ελάχιστα. Ευτυχώς την παρτίδα έσωσαν οι Δανοί με την άψογη διοργάνωση. Ενα σόου γεμάτο λάμψη, μία ευφυής έναρξη και μία παραγωγή που θα ζήλευαν ακόμη και οι Αμερικανοί  leaders του θεάματος. 

Οσον αφορά τη νικήτρια, την Κοντσίτα, ή τη γυναίκα με το μούσι όπως την αποκαλούσε η πλειοψηφία, η νίκη της άξιζε όχι γιατί άφησε μούσι ή γιατί επένδυσε στο ανδρόγυνο. Είχε υπέροχη φωνή, εξαιρετικό τραγούδι και επικοινωνιακό χάρισμα. Κάτι που δεν είχε η Ελλάδα η οποία με το "Rise up" των Freaky Fortune επένδυσε στο σαχλοπόπ και την ευκολία, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι κατάλληλο μόνο για παιδικά πάρτυ στα οποία το τραμπολίνο είναι δημοφιλές, με μουσική και στίχο που παραπέμπει σε ακούσματα από λαϊκά beach bars της δεκαετίας του ´80. Ευτυχώς που το δίδυμο των ελλήνων παρουσιαστών διασκέδασε την πλήξη και την ντεκαντάνς με χιούμορ και απέφυγε εντέχνως να σχολιάσει το εγχώριο φιάσκο μας.

Κατά τ´ άλλα, πλήξη, μονοτονία, νερόβραστες μπαλάντες, κιτς και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που καταδεικνύει την συνολική κρίςη στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη. Δεν μπορεί πλέον να κάνει ούτε ένα απλό πάρτυ, να δώσει χαρά και να παραμερίσει τα κόμπλεξ της. Βαθειά κατάθλιψη...
Από την εφημερίδα Το Βήμα

Ασφαλής ψυχαγωγία στο Διαδίκτυο για παιδιά

Ψηφιακή αλάνα για να παίζουν παιχνίδια οι μαθητές

Οι κίνδυνοι για τα παιδιά στο Διαδίκτυο


Εμείς όταν ήμασταν παιδιά ζούσαμε σε ένα διαφορετικό κόσμο. Είχαμε την πολυτέλεια να παίζουμε στις αλάνες
 –στις πραγματικές αλάνες- που δυστυχώς ολοένα και λιγοστεύουν. Εσείς δεν έχετε αυτή την επαφή με τη φύση, αυτή την επαφή με το χώμα που είχαμε εμείς. Με ένα τόπι που αρκούσε για να μας κάνει ευτυχισμένους».
Τα παραπάνω είπε ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος απευθυνόμενους  στους χίλιους και πλέον μαθητές που  παρακολούθησαν σήμερα την παρουσίαση του ψηφιακού ιστότοπου www.cyberkid.gov.gr  , στον οποίο μπορούν να παίζουν παιχνίδια οι μαθητές , ενώ τόνισε τα εξής:
Α.  Δεν ξέρω αν πραγματικά ο βομβαρδισμός από την πληροφορία -που έχετε σήμερα- είναι προνόμιο ή καταντάει βάρος. Το σίγουρο όμως είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση όλου αυτού του κυβερνοχώρου, του διαδικτύου. Γιατί πράγματι είστε σε μια ηλικία που δεν έχετε ακόμα συγκροτήσει τον αξιακό σας κώδικα, που δεν έχετε συγκροτήσει, αν θέλετε αναπτύξει ένα «ανοσοποιητικό σύστημα» για να μπορείτε με άνεση να ξεσκαρτάρετε αυτό το οποίο είναι ανήθικο, το οποίο είναι κακό.
Β.Για αυτό το λόγο αυτή η παρουσίαση σήμερα της Ψηφιακής Αλάνας, είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Γιατί πρέπει εμείς ως Πολιτεία να διασφαλίσουμε τον χώρο της πληροφορίας, στον χώρο μέσα στον οποίο κινείστε κάθε μέρα. Όλοι ξέρουμε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς πια, όλα τα παιδιά μας είναι με ένα κινητό το οποίο έχει διαδίκτυο , είναι μπροστά σε ένα κομπιούτερ σερφάροντας μέσα στο διαδίκτυο. Για αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε αυτά τα οποία έρχεστε σε επαφή.
Γ.Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει συνολικά να θωρακίσουμε τον χώρο του σχολείου. Γιατί όχι μόνο στον κυβερνοχώρο, αλλά και μέσα στο σχολείο βλέπουμε να εκτυλίσσονται πράγματα τα οποία μας ανησυχούν.  Μας ανησυχούν βαθύτατα. Βία πάσης μορφής. Βία που εκτυλίσσεται και εξελίσσεται και εκδηλώνεται και στο διαδίκτυο αλλά και στο σχολείο. Με διάφορες μορφές. Μέσα από μια κουλτούρα η οποία δεν έχει ανοχή και ανεκτικότητα στο διαφορετικό. Μέσα από την ενδοσχολική βία, το ρατσισμό κ.ο.κ. 
Δ.Για αυτό λοιπόν πρέπει να σας διαπαιδαγωγήσουμε με βάση των Αρχών της Δημοκρατίας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του σεβασμού της Ελευθερίας, του σεβασμού της ανεκτικότητας. Και δεν είναι μόνο στο διαδίκτυο. Πρέπει παντού να υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Παντού να υπάρχει ο σεβασμός στο Νόμο, ο σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
Ε.Για αυτό και εμείς, πέρα από τη σημαντική σήμερα πρωτοβουλία, και με άλλες δράσεις ερχόμαστε να ενισχύσουμε αυτά τα στοιχεία, να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ξαναβάλαμε το μάθημα της Αγωγής του Πολίτη, Πολιτειακής Παιδείας. Γιατί πρέπει όλοι σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Να καταλαβαίνουμε τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Αυτό πρέπει να αρχίσει από την παιδική, εφηβική ηλικία.
Ζ.Και βέβαια, κάτι το οποίο συνδυάζει την προσπάθεια του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, είναι ότι δημιουργήσαμε ένα Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Για να μπορέσουμε να καταγράψουμε τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Όχι μόνο στο διαδίκτυο, και μέσα στα σχολεία μας. Να καταγράψουμε όλα τα περιστατικά τα οποία έρχονται να μολύνουν –αν θέλετε- αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία. Βλέπουμε και καταγράφουμε όλα τα συμβάντα, όλες τις πληροφορίες για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί μας να προχωρήσουν σε μια αποτελεσματική διαχείριση αυτών των περιστατικών.
Η.Βλέπουμε μέσα από το Παρατηρητήριο τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, βλέπουμε τι συμβαίνει στα σχολεία μας με την ενδοσχολική βία, με τον εκφοβισμό που παρατηρούμε πολλές φορές στους μαθητές τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Θ.Τι θέλουμε να κάνουμε; Να προλάβουμε όλα αυτά. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου εσείς θα αφοσιωθείτε στα μαθήματα σας, όπου εσείς θα μάθετε να λύνετε τα προβλήματα σας με το διάλογο. Δεν μπορεί να λύνονται τα προβλήματα ανάμεσα στους ανθρώπους με άλλη μορφή. Εάν το μάθουμε αυτό, εάν αναπτύξουμε μια κουλτούρα ανεκτικότητας, αύριο εσείς, οι σημερινοί μαθητές, αυριανοί πολίτες, αυριανοί Υπουργοί, θα μπορέσετε μέσα από το διάλογο να ξεριζώσετε αυτή τη μάστιγα της Οικουμένης που λέγεται πόλεμος. Μόνο μέσα από το διάλογο.
Ι.Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία γιατί έρχεται να διασφαλίσει ότι εσείς κινείστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι τόσο άγνωστος, τόσο περιπετειώδης, με έναν ασφαλή τρόπο. Και για αυτό το λόγο θέλω να συγχαρώ θερμά το Υπουργείο και τον Υπουργό για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.
Ο κ. Δένδιας
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Δένδιας στην ομιλία του υπογράμμισε τα εξής:
Α.Οι γονείς μας , οι δάσκαλοι μας ξέρανε πολύ καλά που είμαστε και με ποιους παίζαμε.  Υπήρχε ένα αίσθημα ασφάλειας. Αυτό στο διαδίκτυο  δεν είναι δυνατό. Το διαδίκτυο είναι ένας νέος  τεράστιος χώρος  με ασύλληπτες ευκαιρίες  για εσάς . Είσαστε  παρά πολύ τυχεροί που μεγαλώνετε  σε μια περίοδο που όλα αυτά  είναι δυνατά και εφικτά, Σε άλλες περιόδους αυτό θα ήτανε  μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αλλά  υπάρχει και κίνδυνος το είδαμε -ας πούμε προχτές - σε αυτό το τραγικό σύμπτωμα  στα Γιάννενα  με τον παιδόφιλο παιδίατρο . Ο ίδιος  ο εφιάλτης προσωποποιημένος  ο άνθρωπος που  οι γονείς προστρέχουν για να βοηθήσει τα παιδία τους, να είναι ο ίδιος η μεγίστη  πηγή κινδύνου για τα παιδιά  μας.
Β. Η διεύθυνση λοιπόν Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η ίδια η Ελληνική Αστυνομία , ο διευθυντής ο Ταξίαρχος ο Μ.Σφακιανάκης  σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, σκέφτηκαν κάτι  το οποίο είναι  παρά πολύ πρωτότυπο,  παρά πολύ πρακτικό και  παρά πολύ ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό;
Γ.Να φτιάξουν  μια διαδικτυακή αλάνα στην  οποία να μπορείτε με ασφάλεια  να παίζετε  αυτά τα παιχνίδια  που μερικά από αυτά είναι  παραδοσιακά. Άρα σώζονται και αυτά τα παιχνίδια  που είναι στοιχείο της παράδοσης  και του μεγαλώματος γενιών και γενιών παιδιών πριν από εσάς , αλλά κυρίως  το κάνετε με ασφάλεια . Αυτό είναι απίστευτα σημαντικό  γιατί διατηρεί  τα καλά του διαδικτύου, χωρίς τους κινδύνους.
Δ.Περά από όλα και πάνω από όλα θα ήθελα να σας ευχηθώ  να είστε καλά  να είναι η ζωή σας χαρούμενη και ευχάριστη  θα πρέπει να θυμάστε ένα πράγμα  η εκπαίδευση είναι σπουδαίο πράγμα αλλά και η χαρά είναι σπουδαίο  πράγμα. Είσαστε στην πιο όμορφη ηλικία  να την ευχαριστηθείτε, να είστε καλοί μαθητές , αλλά οι βαθμοί δεν είναι το παν, εγώ είπα και σε μια άλλη εκδήλωση  και θα μου το επιτρέψετε να σας το πω και τώρα. Τελείωσα το σχολείο με 15,4 και η ζωή μου πήγε μια χαρά.
Η παρουσίαση του προαναφερόμενου ιστότοπου έγινε από  τον  Ταξίαρχο  και Διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ. Μανώλης Σφακιανάκης καθώς και της νέας ενότητας που θα περιλαμβάνεται που θα έχει τον τίτλο “Ψηφιακή Αλάνα”.
Την ημερίδα θα παρακολούθησαν περισσότερα από 1.000 παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων με απώτερο στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.